Kontakty

Inšpektorát Bratislava 

Adresa: Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava
Telefón: +4212 38 10 53 15
E-mail:  ssi-ba@ssiri.sk

Inšpektorát Banská Bystrica

Adresa: Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048/414 26 32  
E-mail: ssi-bb@ssiri.sk

Inšpektorát Košice

Adresa: Komenského 39/A, 040 01 Košice
Telefón: 055/632 00 24
E-mail: ssi-ke@ssiri.sk

Inšpektorát Nitra

Adresa: Štefánikova trieda 88, 949 01 Nitra
Telefón: +42137 3811 762
E-mail: ssi-nr@ssiri.sk

Inšpektorát Žilina

Adresa: Predmestská 1613/80, 010 01 Žilina
Telefón: 041/500 52 56
E-mail: ssi-za@ssiri.sk

Riaditeľstvo inšpekcie Bratislava

Adresa: Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava
Telefón: +4212 38 10 53 22
E-mail:  info@ssiri.sk