Organizačná štruktúra

Organizácia Slovenskej stavebnej inšpekcie (§123a ods.5 stavebného zákona).

Inšpekciu tvorí 5 Inšpektorátov (v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Nitre, Žiline) a Riaditeľstvo, ktoré sídli v Bratislave. Inšpektoráty sú prvostupňové orgány, vykonávajú hlavný štátny stavebný dohľad priamo v teréne a ukladajú nápravné opatrenia a pokuty, prešetrujú petície a sťažnosti na činnosť inšpektorov.

Riaditeľstvo je správnym orgánom druhého stupňa, najčastejšie rieši odvolania proti uloženým pokutám, alebo sťažnosti na postup Inšpektorátov, navrhuje a vyhodnocuje ročné plány a metodicky riadi Inšpektoráty. Pri výbere stavieb na vykonávanie hlavného štátneho stavebného dohľadu je Slovenská stavebná inšpekcia povinná v súlade so Štatútom a svojim ročným plánom práce prihliadať na význam stavby z hľadiska štátneho, verejného a miestneho záujmu a technickej náročnosti.

Z uvedeného vyplýva, že na výkon dohľadu, ktorého sa vo svojich podnetoch domáhajú právnicke a fyzické osoby, nie je právny nárok, ani na vybavenie takýchto podnetov nie sú určené lehoty žiadnymi predpismi.

Inšpektorát sídlo  Územná Pôsobnosť  v obvodoch okresov

I. Inšpektorát Banská BystricaBanská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom.
II. Inšpektorát BratislavaBratislava l, Bratislava ll, Bratislava lll, Bratislava lV, Bratislava V, Dunajská Streda, Malacky, Myjava, Pezinok, Senec, Senica, Skalica.
III. Inšpektorát KošiceBardejov, Gelnica, Humenné, Kežmarok, Košice l, Košice ll, Košice lll, Košice lV, Košice – okolie, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Rožňava, Sabinov, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou, Michalovce.
IV. Inšpektorát NitraBánovce nad Bebravou,  Galanta, Hlohovec, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Piešťany, Prievidza, Šaľa, Topolčany, Trnava, Zlaté Morance.
V. Inšpektorát ŽilinaBytča, Čadca, Dolný Kubín, Ilava, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Ružomberok, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina