Výročné správy

Za rok 2022

Výročná správa za rok 2022 [.doc, 271kB]
Príloha č. 1 k výročnej správe za rok 2022 [.doc, 41kB]
Príloha č. 2 k výročnej správe za rok 2022 [.xls, 451kB]
Príloha č. 3 k výročnej správe za rok 2022 [.doc, 60kB]
Príloha č. 4 k výročnej správe za rok 2022 [.doc, 36kB]
Príloha č. 5 k výročnej správe za rok 2022 [.doc, 41kB]
Príloha č. 6 k výročnej správe za rok 2022 [.doc, 40kB]

Za rok 2021

Výročná správa za rok 2021 [.pdf, 272kB]
Príloha č. 1 k výročnej správe za rok 2021 [.pdf, 41kB]
Príloha č. 2 k výročnej správe za rok 2021 [.pdf, 451kB]
Príloha č. 3 k výročnej správe za rok 2021 [.pdf, 61kB]
Príloha č. 4 k výročnej správe za rok 2021 [.pdf, 35kB]
Príloha č. 5 k výročnej správe za rok 2021 [.pdf, 40kB]
Príloha č. 6 k výročnej správe za rok 2021 [.pdf, 39kB]

Za rok 2020

Výročná správa za rok 2020 [.pdf, 264kB]
Príloha č. 1 k výročnej správe za rok 2020 [.pdf, 36kB]
Príloha č. 2 k výročnej správe za rok 2020 [.pdf, 448kB]
Príloha č. 3 k výročnej správe za rok 2020 [.pdf, 59kB]
Príloha č. 4 k výročnej správe za rok 2020 [.pdf, 35kB]
Príloha č. 5 k výročnej správe za rok 2020 [.pdf, 41kB]
Príloha č. 6 k výročnej správe za rok 2020 [.pdf, 39kB]

Za rok 2019

Výročná správa za rok 2019 [.pdf, 207kB]
Príloha č. 1 k výročnej správe za rok 2019 [.pdf, 58kB]
Príloha č. 2 k výročnej správe za rok 2019 [.pdf, 67kB]
Príloha č. 3 k výročnej správe za rok 2019 [.pdf, 67kB]
Príloha č. 4 k výročnej správe za rok 2019 [.pdf, 51kB]
Príloha č. 5 k výročnej správe za rok 2019 [.pdf, 35kB]
Príloha č. 6 k výročnej správe za rok 2019 [.pdf, 55kB]

Za rok 2018

Výročná správa za rok 2018 [.pdf, 207 kB]
Príloha č. 1 k výročnej správe za rok 2018 [.pdf, 57kB]
Príloha č. 2 k výročnej správe za rok 2018 [.pdf, 68kB]
Príloha č. 3 k výročnej správe za rok 2018 [.pdf, 66kB]
Príloha č. 4 k výročnej správe za rok 2018 [.pdf, 51kB]
Príloha č. 5 k výročnej správe za rok 2018 [.pdf, 34kB]
Príloha č. 6 k výročnej správe za rok 2018 [.pdf, 55kB]

Za rok 2017

Výročná správa za rok 2017 [.pdf, 210kB]
Príloha č. 1 k výročnej správe za rok 2017 [.pdf, 57kB]
Príloha č. 2 k výročnej správe za rok 2017 [.pdf, 66kB]
Príloha č. 3 k výročnej správe za rok 2017 [.pdf, 66kB]
Príloha č. 4 k výročnej správe za rok 2017 [.pdf, 51kB]
Príloha č. 5 k výročnej správe za rok 2017 [.pdf, 34kB]
Príloha č. 6 k výročnej správe za rok 2017 [.pdf, 55kB]

Za rok 2016

Výročná správa za rok 2016 [.pdf, 252kB]
Príloha č. 1 k výročnej správe za rok 2016 [.pdf, 58kB]
Príloha č. 2 k výročnej správe za rok 2016 [.pdf, 69kB]
Príloha č. 3 k výročnej správe za rok 2016 [.pdf, 67kB]
Príloha č. 4 k výročnej správe za rok 2016 [.pdf, 51kB]
Príloha č. 5 k výročnej správe za rok 2016 [.pdf, 36kB]
Príloha č. 6 k výročnej správe za rok 2016 [.pdf, 55kB]

Za rok 2015

Výročná správa za rok 2015 [.pdf, 237kB]
Príloha č. 1 k výročnej správe za rok 2015 [.pdf, 58kB]
Príloha č. 2 k výročnej správe za rok 2015 [.pdf, 68kB]
Príloha č. 3 k výročnej správe za rok 2015 [.pdf, 68kB]

Za rok 2014

Výročná správa za rok 2014 [.pdf, 222kB]
Príloha č. 1 k výročnej správe za rok 2014 [.pdf, 53kB]
Príloha č. 2 k výročnej správe za rok 2014 [.pdf, 68kB]
Príloha č. 3 k výročnej správe za rok 2014 [.pdf, 62kB]
Príloha č. 4 k výročnej správe za rok 2014 [.pdf, 46kB]
Príloha č. 5 k výročnej správe za rok 2014 [.pdf, 34kB]
Príloha č. 6 k výročnej správe za rok 2014 [.pdf, 50kB]

Za rok 2013

Výročná správa za rok 2013 [.pdf, 207kB]
Príloha č. 1 k výročnej správe za rok 2013 [.pdf, 53kB]
Príloha č. 2 k výročnej správe za rok 2013 [.pdf, 69kB]
Príloha č. 3 k výročnej správe za rok 2013 [.pdf, 63kB]
Príloha č. 4 k výročnej správe za rok 2013 [.pdf, 50kB]
Príloha č. 5 k výročnej správe za rok 2013 [.pdf, 49kB]
Príloha č. 6 k výročnej správe za rok 2013 [.pdf, 51kB]

Za rok 2012

Výročná správa za rok 2012 [.pdf, 175kB]
Prílohy k výročnej správe za rok 2012 [.pdf, 141kB]

Za rok 2011

Výročná správa za rok 2011 [.pdf, 233kB]

Za rok 2010

Výročná správa za rok 2010 [.pdf, kB]

Za rok 2009

Výročná správa za rok 2009 [.pdf, 181kB]

Za rok 2008

Výročná správa za rok 2008 [.pdf, 271kB]

Za rok 2007

Výročná správa za rok 2007 [.pdf, 264kB]

Za rok 2006

Výročná správa za rok 2006 [.pdf, 269kB]

Za rok 2005

Výročná správa za rok 2005 [.pdf, 304kB]

Za rok 2004

Výročná správa za rok 2004 [.pdf, 258kB]